Ανακοινώνονται οι πίνακες των εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ανακοινώνονται οι πίνακες των εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία

Στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αναρτηθούν σήμερα οι πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών που κατέθεσαν αιτήσεις για την Ενισχυτική Διδασκαλία.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠ.Π.Ε.Θ αύριο, Τετάρτη 2 Μαρτίου,  θα κληθούν οι προσληφθέντες να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας ώστε να ξεκινήσουν τα μαθήματα.Ήδη αρκετές Διευθύνσεις έχουν προχωρήσει σε σχετικές αναρτήσεις.