Άρης Ιωαννίδης

Του Άρη Ιωαννίδη

Χλομός ή χλωμός; Μερικές φορές η ορθογραφία μαρτυρά και την ηλικία του γράφοντος. Πιστεύω ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ίσως αισθανθούν κάπως περίεργα   στο θέαμα της λέξης «χλομός». Ίσως και να χλομιάσουν (ή χλωμιάσουν;)… Για να δούμε τι μας λένε λοιπόν  κάποια λεξικά…

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής του ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη : [μσν. χλομός < *φλομός (ανομ. χειλ. συμφ. [f-m > x-m] ) < ελνστ. φλόμος (από το κιτρινωπό χρώμα του) με μετακ. τόνου κατά το τονικό σχ.: ουσ. – επίθ.: κάστανο – καστανός, ψάρι – ψαρός• χλωμ(ός) -ούτσικος]

Πάπυρος – Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας : [ΕΤΥΜΟΛ. < αρχ. Φλόμος «είδος φυτού», μέσω ενός αμάρτυρου επιθ. *φλομός (πρβλ. κάστανο: καστανός) με τροπή τού -φ- σε -χ-, κατ’ επίδραση τών λ. χλωρός, χρώμα, από όπου και η γρφ. τής λ. με -ω-. Έχει διατυπωθεί επίσης η άποψη ότι η λ. έχει προέλθει από συμφυρμό τού επιθ. χλωρός με μια από τις λ. ωμός με σημ. «ασθενής, αδρανής», χρώμα ή τρόμος, άποψη η οποία, όμως, δεν θεωρείται πιθανή].

Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γεωργίου Μπαμπινιώτη : [ΕΤΥΜ. μεσν. < μτγν. φλόμος (βλ.λ.). με καταβιβασμό τού τόνου και τροπή τού φ- σε χ- κατ’ επίδραση των χλωρός, χρώμα, όπου οφείλεται και η εσφαλμένη γραφή με -ω- (χλωμός)].

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook