Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις απολυτήριες εξετάσεις ΓΕΛΔιευκρινιστική εγκύκλιος για τις απολυτήριες εξετάσεις Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ

Σε διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων αναφέρονται τα εξής:

1) Οι απολυτήριες εξετάσεις στην Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα διεξαχθούν μετά τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων.

2) Οι απολυτήριες εξετάσεις στην Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.

3) Στους μαθητές χορηγείται απολυτήριο, στο οποίο δεν υπολογίζονται οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων.