Υπουργείο Οικονομικών: Διαγωνισμός ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2015-16 Υπουργείο Οικονομικών: Διαγωνισμός ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2015-16

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Δείτε το έγγραφο με όλες τις πληροφορίες