ΥΠΠΕΘ: ο αριθμός των προσλήψεων στην Ειδική Αγωγή από τους πίνακες της Γενικής ΕκπαίδευσηςΥΠΠΕΘ: ο αριθμός των προσλήψεων στην Ειδική Αγωγή από τους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης

Στην Ειδική Αγωγή, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εκτός από τις προσλήψεις αναπληρωτών με την προέκταση 0.50 ( κάτοχοι διδακτορικών, μεταπτυχιακών στην Ειδική Αγωγή κ.α) πραγματοποιούνται και προσλήψεις από τους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης στην περίπτωση εξάντλησης των πινάκων της Ειδικής και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις.

Για το σχολικό έτος 2015-2016 ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων στην Ειδική Αγωγή από τους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης έφθασε έως τώρα τις 129, οι οποίες κατανέμονται σε 17 ειδικότητες. Οι περισσότερες εξ’ αυτών έχουν πραγματοποιηθεί στον κλάδο ΠΕ08-Καλλιτεχνικών με 29 προσλήψεις και ακολουθούν οι μαθηματικοί με 24 προσλήψεις. Αρκετές προσλήψεις από τους πίνακες γενικής έχουν πραγματοποιηθεί και στου κλάδους ΠΕ18.35 – Τουριστικών και ΠΕ18.36 Τεχν. Τροφίμων.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΠΕ03- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ24
ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΩΝ12
ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΩΝ4
ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΩΝ2
ΠΕ08 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ29
ΠΕ14.04 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ7
ΠΕ14.05 – ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ1
ΠΕ15 – ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ2
ΠΕ18.12 – ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ9
ΠΕ18.13 – ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕ18.15 – ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ1
ΠΕ18.16 – ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ1
ΠΕ18.17 – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ1
ΠΕ18.30 – ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ3
ΠΕ18.35 – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ16
ΠΕ18.36 – ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ15
ΠΕ32 – ΘΕΑΤΡΟΥ1
ΣΥΝΟΛΟ129