«Η Σκηνοθεσία στο Θέατρο», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης«Η Σκηνοθεσία στο Θέατρο», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μέσα από το Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ξεκίνησε τη διδασκαλία της θεματικής ενότητας «Η ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ»> διάρκειας 6 εβδομάδων. Για πρώτη φορά μέσα από πανεπιστημιακό ίδρυμα, παρέχεται πιστοποίηση εξειδίκευσης στην τέχνη της θεατρικής σκηνοθεσίας. Η Θεματική ενότητα: «Η Σκηνοθεσία στο Θέατρο» εκπονήθηκε ειδικά για απομακρυσμένη εκπαίδευση και συμπεριλαμβάνει πλήθος επεξηγηματικών σχεδιαγραμμάτων, εξειδικευμένων video και μαγνητοφωνήσεων (με τη βοήθεια σπουδαστών του θεατρικού εργαστηρίου Δη.Πε.Θε. Βορείου Αιγαίου).

Στο μάθημα προβλέπονται δύο προαιρετικές συναντήσεις για πρακτική άσκηση στην έδρα της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών (με την αρωγή της), ενώ απευθύνεται σε όλους(πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ και αποφοίτους Λυκείου). Αρχικός σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση της «σκηνικής τέχνης» για την παιδευτική οχύρωση του σκηνοθέτη, την αναζήτηση ορθής μεθοδολογίας για την ολοκλήρωση της εργασίας του καθώς και καθοδηγητικές προτάσεις, ιδέες και λύσεις για ζητήματα που συνήθως παρουσιάζονται.

Τα πεδία εργασίας που θα διδαχθούν και ερευνηθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, επιδιώκεται να βρουν εφαρμογή στις διαφορετικές εναλλακτικές μορφές δημιουργίας μέσα από τις ποικίλες στρατηγικές που προτείνει η σύγχρονη σκηνή από τα τέλη του 20ού αιώνα μέχρι τις ημέρες μας. Η ύλη του μαθήματος εισαγάγει τους σπουδαστές ομαλά και συνολικά στο γενικότερο θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο της σκηνοθετικής τέχνης, αναλύοντας τόσο τις θεμελιώδεις θεωρητικές παραμέτρους όσο και τις αντίστοιχες βασικές μεθοδολογικές αρχές που στηρίζουν τη διαδικαστική κατανόηση της σκηνοθεσίας στο σύνολό της.

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Ισίδωρος Παχουνδάκης, Ευστράτιος Σπύρου. Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού & Διδασκαλία Ζαφείρης Γιάννης*.

Πληροφορίες: www.elearn.econ.uoi.gr

Αιτήσεις: www.elearn.econ.uoi.gr/elearn/gr/application.html

*Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δη.Πε.Θε. Βορείου Αιγαίου. «Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών», του «Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών», της «Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων» & του «Ελληνικού κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου».