Ημερίδα Φ.Ε. και Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard, 23-01-2016, Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης Ημερίδα Φ.Ε. και Κέντρου Ελληνικών Σπουδών τού Harvard, 23-01-2016, Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 στα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης Ημερίδα με θέμα : «Η έννοια του ήρωα στην αρχαιότητα και η διαχρονική της εξέλιξη. Ένα σημαντικό παιδευτικό εργαλείο».

Έναρξη των εργασιών τής Ημερίδας από τον Πρόεδρο τού Δ.Σ. της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη.

Πρώτο μέρος: Διαχρονικές και Συγχρονικές Απόψεις για τον Ήρωα στο Harvard και σε  άλλα πανεπιστήμια.

Ο Καθηγητής Gregory Nagy (Πανεπιστήμιο Harvard) και ομάδα ερευνητών του CHS μοιράζονται τα αποτελέσματα της δουλειάς τους πάνω στους αρχαίους Έλληνες ήρωες στο Harvard και σε άλλα πανεπιστήμια. Επί τέσσερεις και πλέον δεκαετίες, ο Καθηγητής Nagy βοηθά νέους αναγνώστες να εξοικειώνονται με έννοιες για τον αρχαίο  Έλληνα ήρωα, χρησιμοποιώντας αρχαίες και σύγχρονες πηγές. Μαζί με την εκπαιδευτική ομάδα του CHS, ο Καθηγητής Nagy έχει εισαγάγει πάνω από 10.000 προπτυχιακούς φοιτητές του Harvard και δεκάδες χιλιάδες συμμετεχόντων στο HeroesX στην «τέχνη της αργής ανάγνωσης» των λεκτικών και εικαστικών αριστουργημάτων της Αρχαίας Ελλάδας. Σε αυτή τη συνεδρία, η ομάδα του CHS θα παρουσιάσει μεγάλο αριθμό  θεμάτων, όπως είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του αρχαίου Έλληνα ήρωα, η χρήση ψηφιακών εργαλείων και πλατφορμών για την υποστήριξη τής μάθησης και τής έρευνας, καθώς και οι τελευταίες προσπάθειες τής ομάδας για την ανάπτυξη συζήτησης στην ευρύτερη κοινότητα.

Gregory Nagy, Καθηγητής Κλασικής Ελληνικής Φιλολογίας της ‘Εδρας Francis Jones και Καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Harvard· Διευθυντής, Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Harvard

Ιωάννης Πετρόπουλος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης· Διευθυντής, Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Harvard

Leonard Muellner, Ομότιμος Καθηγητής Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Brandeis· Διευθυντής Τεχνολογίας Πληροφοριών και Εκδόσεων, Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Harvard

Claudia Filos, Διευθύντρια Παραγωγής HeroesX· Παραγωγή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Προγραμματισμού, Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Harvard

Keith Stone, Συνεργάτης του CHS για τον Διδακτικό Σχεδιασμό και τη Συγκριτική Μελέτη Αρχαίων Κειμένων, Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Harvard· Επικεφαλής Συνεργάτης Διδασκαλίας τού Μαθήματος Ήρωες τού Πανεπιστημίου Harvard.

Εκ μέρους τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ο Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος τού Δ.Σ. τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Βασίλειος Λαμπρινουδάκης θα μιλήσει με θέμα: Οι ήρωες της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Θρησκευτικό και ηθικό περιεχόμενο.

Στο δεύτερο μέρος οι εκπαιδευτικοί των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν διδακτικές προτάσεις με τα εξής θέματα:

–            Ήρωες και Άγιοι. Το αντίκρισμα των συνόρων («ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων») στη σχολική πραγματικότητα.
 Εισηγητής: Αθανάσιος Νευροκοπλής, θεολόγος, Διευθυντής Αρσακείου Γυμνασίου   Θεσσαλονίκης
–            Μεταπλάσεις μυθικών ηρώων στην «Ελένη» τού Γιώργου Σεφέρη:  Ένα διδακτικό παράδειγμα.
Εισηγήτρια:  Άννα Σγουρού, φιλόλογος, Διευθύντρια Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης
–            I need a hero: αναζητώντας τον «Ήρωα του Μήνα» [παρουσίαση τού θεσμού από τους μαθητές, ανάλυση και συμπεράσματα για τα πρότυπα και τις επιλογές των σημερινών νέων]
Εισηγητής:  Αλέξης Αλεξίου, φιλόλογος στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.
–            Ο μυθικός Ηρακλής, ο σημερινός «Ηρακλής». Μια διαθεματική πρόταση διδασκαλίας.
Εισηγήτριες: Ζωή Αθανασέλη και Παναγιώτα Ματζανάρη, δασκάλες στο Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
–            “Τον άντρα τον πολύτροπο…” Η πολυδιάστατη προσέγγιση τής μυθικής ιστορίας τού Οδυσσέα.
 Εισηγήτριες: Πολυξένη Τριανταφυλλίδου και Μανουέλα Μακρή, δασκάλες στο Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Την Ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.