2ο Παν. Επιστημονικό Συνέδριο «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και ΔΒΜ. ​Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης»2ο Παν. Επιστημονικό Συνέδριο «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. ​Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης»

Μετά την επιτυχία του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου, το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ανακοίνωσε στην κοινότητα των εκπαιδευτικών, την κοινότητα τοπικής αυτοδιοίκησης, την επιστημονική κοινότητα αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, τη διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα:

«Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 3 Απριλίου 2016 στο Ηράκλειο Κρήτης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στο Συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν ερευνητές, επιστήμονες, στελέχη της αυτοδιοίκησης και της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, μελετητές σε θέματα ανάπτυξης, σχεδιασμού, καινοτομίας, αειφορίας, πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας, εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το Συνέδριο είναι επίσης ανοικτό για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να συμβάλλει σε ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το θέμα του Συνεδρίου.

Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας ενδιαφέρον διάλογος γύρω από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παρεμβαίνει και να αναπτύσσει πολιτικές που να απαντούν στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας και της εκπαίδευσης. Νέοι θεσμοί και δομές στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής, της Ειδικής Αγωγής, της Δια Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχουν δημιουργηθεί σε πολλούς δήμους και περιφερειακές ενότητες, ενώ αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον το ζήτημα της σύνδεσης της τυπικής εκπαίδευσης με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της.

Οι συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν θα αφορούν σε θέματα όπως:
– Περιφερειακή Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
– Κοινωνικό Κράτος, Κοινωνική Πολιτική και Αυτοδιοίκηση
– Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Αυτοδιοίκηση
– Συνταγματικό πλαίσιο του θεσμού της Αυτοδιοίκησης
– Κοινωνία Πολιτών και Αυτοδιοίκηση
– Φορείς πολιτισμού και παιδείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
– Λειτουργίες της εκπαίδευσης και δομές της αυτοδιοίκησης
– Εκπαιδευτική πολιτική και αυτοδιοικητικές παρεμβάσεις
– Σχολικά προγράμματα και τοπική κοινωνία
– Εκπαίδευση και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
– Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες
– Σύγχρονες προσεγγίσεις της Δια Βίου Μάθησης
– Καινοτόμες δράσεις για την πολιτιστική, τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη
– Εκπαιδευτικές πολιτικές με αναφορά στην αυτοδιοίκηση
– Πολιτιστική πολιτική και διοίκηση
– Ψηφιακά προγράμματα και έξυπνες πόλεις
– Εκπαίδευση, οικονομία και επιχειρηματικότητα
– Θρησκευτικός πολιτισμός, εκπαίδευση και αυτοδιοίκηση
– Αποκέντρωση της εκπαίδευσης και περιφερειακή ανάπτυξη
– Εκπαιδευτικές δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης (Ειδική Αγωγή, Προσχολική Αγωγή, Δια Βίου Μάθηση κ.λπ.)
– Πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες
– Μετανάστευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση και αυτοδιοίκηση
– Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και προσβασιμότητα
– Προτάσεις για την εξωστρέφεια και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία
– Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και ο ρόλος τους στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας
– Η περιβαλλοντική προσέγγιση στις σχολικές υποδομές
– Θέματα οργάνωσης και διοίκησης Σχολικών Επιτροπών
– Συνεργατικές δράσεις τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαίδευσης

Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΙΑΚΕ