ΥΠΠΕΘ: Καταχώριση λειτουργικών κενών στη Β/θμια εκπαίδευσηΥΠΠΕΘ: Καταχώριση λειτουργικών κενών στη Β/θμια εκπαίδευση

Μέχρι την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου θα πρέπει να καταχωρηθούν τα λειτουργικά κενά πλήρους και μειωμένου ωραρίου των σχολικών μονάδων Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη Δευτεροβάθμια.

Σύμφωνα με έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα λειτουργικά κενά θα αφορούν όλους τους κλάδους και θα πρέπει να είναι πλέον των 9 διδακτικών ωρών  εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψή τους από το διαθέσιμο διδακτικό προσωπικό. Τα καταχωρισμένα κενά θα εγκριθούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.