ΥΠΠΕΘ: Αναλυτικά στοιχεία των περιοχών πρόσληψης αναπληρωτών Α/θμιας ΕκπαίδευσηςΥΠΠΕΘ: Αναλυτικά στοιχεία των περιοχών πρόσληψης αναπληρωτών Α/θμιας Εκπαίδευσης

Ηράκλειο, Αιτωλοακαρνανία, Δυτική Αττική, Δωδεκάνησα και Α Πειραιά είναι οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες έχουν γίνει οι περισσότερες από τις 12.735 προσλήψεις αναπληρωτών στη Γενική και Ειδική Εκπαίδευση κατά την τρέχουσα σχολική χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι προσλήψεις στην Α/θμια Ηρακλείου έφθασαν τις 782. Στη Διεύθυνση Α/θμιας Αιτωλοακαρνανίας είχαμε 529 προσλήψεις και σε Δυτική Αττική και Δωδεκάνησα οι προσλήψεις έφθασαν τις 500 αντίστοιχα. Στις πρώτες δέκα περιοχές σε αριθμό προσλήψεων περιλαμβάνονται η Α Πειραιά, η Β Θεσσαλονίκης, Α Αθηνών, Α Ανατολικής Αττικής και η Εύβοια.

Ο κύριος όγκος των προσλήψεων αφορά την ειδικότητα των Δασκάλων – ΠΕ70 με 4.711 προσλήψεις. Τετραψήφιοι είναι οι αριθμοί των προσλήψεων για Δασκάλους Ειδικής Εκπαίδευσης – ΠΕ71 και Νηπιαγωγούς- ΠΕ60 με 1.981 και 1.565 προσλήψεις αντίστοιχα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πέντε περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες προσλήψεις στις  πιο πάνω ειδικότητες ενώ υπάρχει και συνοδευτικό αρχείο με αναλυτικά στοιχεία των προσλήψεων.

Σημειώνουμε ότι δεν περιλαμβάνονται, στα στοιχεία που παρατίθενται οι 67 προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Ιανουαρίου. Οι φετινές προσλήψεις στην Α/θμια Εκπαίδευση είναι ήδη περισσότερες από αυτές του σχολικού έτους 2014-15 κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ νέες προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, διευρύνοντας περαιτέρω το ποσοστό της αύξησης των προσλήψεων.

ΠΕ70ΠΕ60ΠΕ71
ΠΕΡΙΟΧΗΑΡΙΘΜΟΣΠΕΡΙΟΧΗΑΡΙΘΜΟΣΠΕΡΙΟΧΗΑΡΙΘΜΟΣ
Ηράκλειο341Ηράκλειο153Α΄ Θεσσαλονίκης180
Δυτ. Αττικής283Αιτ/νία104Β΄ Θεσσαλονίκης140
Αιτ/νία236Κυκλάδες86Α΄ Αθηνών77
Δωδεκάνησα234Δυτ. Αττικής68Ηράκλειο62
Α΄ Ανατ. Αττικής222Εύβοια65Χανιά62

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα: εδώ