Τροποποίηση εξεταστέας ύλης Γ’ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.ΛΤροποποίηση εξεταστέας ύλης Γ’ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ

Μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ (Πράξη 63/2015 του Δ.Σ.), η με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 (Β’ 2149) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας- εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016» τροποποιείται ως προς την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ’ τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016.

Δείτε το σχετικό έγγραφο: εδώ