Ποια μαθήματα επιλογής παρακολουθούν οι μαθητές στο Λύκειο (στοιχεία του ΥΠΠΕΘ)Ποια μαθήματα επιλογής παρακολουθούν οι μαθητές στο Λύκειο (στοιχεία του ΥΠΠΕΘ)

Οι μαθητές της Α’ τάξης των Γενικών Λυκείων ( Ημερήσιων και Εσπερινών) με βάση το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα επιλέγουν ένα εκ των τεσσάρων προσφερόμενων μαθημάτων τα οποία διδάσκονται δυο ώρες εβδομαδιαίως:

1) Εφαρμογές Πληροφορικής

2) Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

3) Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

4) Καλλιτεχνική Παιδεία

Σύμφωνα με στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2015-2016  οι περισσότεροι μαθητές παρακολουθούν το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής ενώ ακολουθεί το μάθημα της Καλλιτεχνικής Παιδείας. Μικρότερος είναι ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθούν το μάθημα της Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων ενώ «ουραγός» αναδεικνύεται το μάθημα του Ελληνικού Ευρωπαϊκού Πολιτισμού με μόλις 5.038 μαθητές να το διδάσκονται.

 

1.Εφαρμογές Πληροφορικής37275
2.Καλλιτεχνική Παιδεία21685
3.Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων16803
4.Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός5038

 

Μαθήματα επιλογής στη Γ’ Λυκείου

Όσον αφορά τα μαθήματα επιλογής στη Γ’ Λυκείου οι περισσότεροι μαθητές παρακολουθούν το μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου  ενώ ακολουθεί αυτό των  Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Δεύτερη ξένη γλώσσα παρακολουθούν 15.206 μαθητές ενώ 9.581 παρακολουθούν Ιστορία της Τέχνης. Μικρότερος είναι ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθούν το Γραμμικό Σχέδιο, καθώς αυτός διαμορφώνεται στις 6.770.

 

  1. Ελεύθερο Σχέδιο
19.919
  1. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
18.727
  1. Δεύτερη ξένη γλώσσα
15.206
  1. Ιστορία της Τέχνης
9.581
  1. Σχέδιο Γραμμικό
6.770