Αυστηρή εντολή Φίλη στη Διοικητική Ιεραρχία του ΥΠ.Π.Ε.Θ για το συνέδριο με θέμα «Σύγχρονες Αθεϊστικές Προκλήσεις»Αυστηρή εντολή Φίλη στη Διοικητική Ιεραρχία του ΥΠ.Π.Ε.Θ για το συνέδριο με θέμα «Σύγχρονες Αθεϊστικές Προκλήσεις»

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης, μόλις πληροφορήθηκε από δημοσιεύματα του τύπου την ενημερωτική εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με την οποία γνωστοποιήθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα Συνέδριο με θέμα «Σύγχρονες Αθεϊστικές Προκλήσεις», έδωσε αυστηρή εντολή στη Διοικητική Ιεραρχία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να απέχει στο μέλλον από παρόμοιες πρωτοβουλίες και μάλιστα χωρίς την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας που εμφανίζουν το Υπουργείο, να θέτει υπό την αιγίδα του εκδηλώσεις αμφιλεγόμενου η μονόπλευρου χαρακτήρα.