ΥΠΠΕΘ: Ο αριθμός των αναπληρωτών που δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκανΥΠΠΕΘ: Ο αριθμός των αναπληρωτών που δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν

Σε 438 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι 382 εξ αυτών δεν παρουσιάστηκαν για να αναλάβουν υπηρεσία, ενώ οι 56 ανέλαβαν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτήθηκαν.

Από την περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι οι 167 παραιτήσεις ή μη αναλήψεις αφορούν προσλήψεις στην Πρωτοβάθμια, Γενική και Ειδική Εκπαίδευση και οι υπόλοιπες 267 τη Δευτεροβάθμια. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα που δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν.

Για τους 438 αυτούς εκπαιδευτικούς είναι σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 59 του ν.3966/2011, σύμφωνα με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο εντός πέντε ημερών ή αναλαμβάνουν και παραιτούνται διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και το επόμενο σχολικό έτος.

Σημειώνεται ότι από το επόμενο σχολικό έτος καταργείται η ποινή του διετούς αποκλεισμού για τους αναπληρωτές οι οποίοι θα προσληφθούν το 2016-17 και δεν  θα αναλάβουν υπηρεσία ή θα παραιτηθούν, σύμφωνα με ρύθμιση που πέρασε πρόσφατα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ
ΠΕ7048
ΠΕ0627
ΠΕ70.5027
ΠΕ16.0120
ΠΕ0219
ΠΕ0719
ΠΕ0919
ΠΕ04.0417
ΠΕ0316
ΠΕ0814
ΠΕ04.01.5013
ΠΕ3210
ΠΕ6010
ΤΕ16.0010
ΠΕ02.509
ΠΕ03.508
ΠΕ058
ΠΕ198
ΠΕ718
ΠΕ04.017
ΠΕ04.027
ΠΕ14.047
ΠΕ18.35.507
ΠΕ016
ΠΕ04.056
ΠΕ60.506
ΠΕ105
ΠΕ11.015
ΠΕ135
ΠΕ18.105
ΠΕ114
ΠΕ04.04.503
ΠΕ12.043
ΠΕ12.053
ΠΕ14.04.503
ΠΕ17.073
ΠΕ18.183
ΠΕ04.02.502
ΠΕ08.502
ΠΕ10.502
ΠΕ13.502
ΠΕ14.052
ΠΕ17.042
ΠΕ18.032
ΠΕ18.122
ΠΕ18.132
ΠΕ18.232
ΠΕ18.312
ΠΕ202
ΠΕ05.501
ΠΕ06.501
ΠΕ12.011
ΠΕ16.01.501
ΠΕ16.021
ΠΕ17.011
ΠΕ17.06.501
ΠΕ18.03.501
ΠΕ18.30.501
ΠΕ18.331
ΠΕ18.36.501
ΠΕ18.411
ΠΕ19.501
ΤΕ01.191
ΤΕ01.22.501
ΤΕ16.00.501