Χριστουγεννιάτικες διακοπές για τα Σχολεία  Α/θμιας και Β/θμιας Χριστουγεννιάτικες διακοπές για τα Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας

Τελευταία ημέρα μαθημάτων η αυριανή, Τετάρτη 23/12/2015, για τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που θα παραμείνουν κλειστά από τις 24/12/2015 έως και τις 7/01/2016.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΕΘ αναφέρονται τα εξής:

Α) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Σύμφωνα με τα άρθρα 4, §§ 1.δ των Π. Δ 200 & 201 /1998 (ΦΕΚ 161Α), τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, δε λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (Διακοπές Χριστουγέννων).

Β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Σύμφωνα με το άρθρο 2, § 1α του Π.Δ 104/1979 (Α΄23) και την § 1α του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. 80033/Γ2/04-08-2006 Υ. Α (Β΄1286), τα Γυμνάσια, τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας, δε λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου. (Διακοπές Χριστουγέννων).