Πανελλαδικές: ΥΑ ένταξης Σχολών, Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτωνΠανελλαδικές: ΥΑ ένταξης Σχολών, Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων

Υπουργική Απόφαση ένταξης των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50- Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων (ΦΕΚ 995-Β’)

Κατεβάστε την απόφαση: εδώ