Πανελλαδικές-Λατινικά: Διευκρινίσεις για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη (2015- 2016)Πανελλαδικές-Λατινικά: Διευκρινίσεις για τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη (2015- 2016)

Διευκρινίσεις για τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Λατινικών Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2015 – 2016

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 59/10-12-2015 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις για τη διδασκαλία των Λατινικών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2015- 2016. 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Από τα δύο σχολικά εγχειρίδια Λατινικών των Μ. Πασχάλη και Γ. Σαββαντίδη του Γενικού Λυκείου

Θα διδαχθούν τα κείμενα των ενοτήτων και τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

 ΚΕΙΜΕΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Κειμ.3 ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 1Παρατηρήσεις του κειμένου 2

Παρατηρήσεις του κειμένου 3

Κειμ.5 ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 4Παρατηρήσεις του κειμένου 5
Κειμ.6ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 6
Κειμ.7ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 7
Κειμ.11ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 8Παρατηρήσεις του κειμένου 9

Παρατηρήσεις του κειμένου 10

Παρατηρήσεις του κειμένου 11

Κειμ.13ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 12Παρατηρήσεις του κειμένου 13
Κειμ.14ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 14
Κειμ.15ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 15
Κειμ.20Μετάφραση Παρατηρήσεις του κειμένου 16Παρατηρήσεις του κειμένου 17

Παρατηρήσεις του κειμένου 18.

Επισήμανση: Αφαιρείται η παράγραφος 5 των παρατηρήσεων του κειμένου 18: η κλίση του ουσιαστικού bos (επειδή δεν απαντάται στα κείμενα που περιλαμβάνονται στην ύλη).

Παρατηρήσεις του κειμένου 19

Παρατηρήσεις του κειμένου 20.

Επισήμανση: στην υποθετική- παραβολική πρόταση του κειμένου 20 quasi moriturum να μη γίνει συντακτική προσέγγιση.

Κειμ.21ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 21
Κειμ.24ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 22Παρατηρήσεις του κειμένου 23

Παρατηρήσεις του κειμένου 24

Κειμ.25ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 25
Κειμ.27ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 26Παρατηρήσεις του κειμένου 27.

Επισήμανση: Αφαιρείται η παράγραφος 4 των παρατηρήσεων του κειμένου 27 (αναφορική πρόταση σε πλάγιο λόγο)

Κειμ.29ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 28Παρατηρήσεις του κειμένου 29
Κειμ.31ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 30Παρατηρήσεις του κειμένου 31
Κειμ.34ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 32Παρατηρήσεις του κειμένου 33

Παρατηρήσεις του κειμένου 34

Κειμ.36ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 35Παρατηρήσεις του κειμένου 36

Παρατηρήσεις του κειμένου 49

Επισήμανση: Από τις παρατηρήσεις του κειμένου 49 διδάσκεται μόνο η ανακεφαλαίωση των προσδιορισμών του σκοπού. Η ύλη αφορά στις πέντε (5) αριθμητικώς αναφερόμενες στο σχολικό βιβλίο περιπτώσεις σκοπού μετά από ρήματα κινήσεως σημαντικά (1. τελική πρόταση, 2. αναφορική-τελική πρόταση, 3. σουπίνο σε –um, 4. causa ή gratia με γενική του γερουνδίου και 5. ad με αιτιατική γερουνδίου), αλλά δεν αφορά την περίπτωση του εμπρόθετου γερουνδίου που συνοδεύεται με αντικείμενο σε αιτιατική, επειδή η γερουνδιακή έλξη είναι εκτός εξεταστέας – διδακτέας ύλης.

Κειμ.38Μετάφραση Παρατηρήσεις του κειμένου 37. Παρατηρήσεις του κειμένου 38
Κειμ.42Μετάφραση

 

Παρατηρήσεις του κειμένου 39Παρατηρήσεις του κειμένου 40

Επισήμανση: Από τις παρατηρήσεις του κειμένου 40 διδάσκονται μόνο οι εναντιωματικές προτάσεις. Αφαιρούνται οι παραχωρητικές.

Παρατηρήσεις του κειμένου 41.

Επισήμανση: Διδάσκονται μόνο οι απλές παραβολικές προτάσεις. Αφαιρούνται οι υποθετικές παραβολικές.

Παρατηρήσεις κειμένου 42

Κειμ.43ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 43.Επισήμανση: Αφαιρείται η παράγραφος 5: διμελείς ερωτήσεις.
Κειμ.44ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 44.Επισήμανση: Αφαιρούνται οι παράγραφοι 2 και 3 (άλλοι τρόποι εισαγωγής πλάγιων ερωτήσεων)

Παρατηρήσεις του κειμένου 50:

Επισήμανση: Διδάσκονται μόνο τα αντωνυμικά επίθετα που υπάρχουν στα κείμενα της διδακτέας- εξεταστέας ύλης.

Κειμ.45ΜετάφρασηΠαρατηρήσεις του κειμένου 45

 

  1. Σχετικά με τις δευτερεύουσες προτάσεις: Στις δευτερεύουσες εξαρτημένες προτάσεις διδάσκεται η θεωρία που περιέχεται στις οικείες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων (εξάρτηση, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση). Επειδή ο πλάγιος λόγος έχει αφαιρεθεί από τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη, δεν διδάσκεται ό,τι σχετίζεται με ασκήσεις μετατροπής από ευθύ σε πλάγιο και το αντίθετο.

 

  1. Τα γραμματικά φαινόμενα διδάσκονται σύμφωνα με τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη. Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές σε ασκήσεις αφορούν μόνο στις λέξεις που απαντούν στα κείμενα που περιέχονται στη διδακτέα – εξεταστέα ύλη και των οποίων διδάσκεται και εξετάζεται η μετάφραση.

_____________________________________-

Διευκρινίσεις για τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Λατινικών Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2015 – 2016

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 59/10-12-2015 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις για τη διδασκαλία των Λατινικών της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2015- 2016. 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Από τα δύο σχολικά εγχειρίδια Λατινικών των Μ. Πασχάλη και Γ. Σαββαντίδη του Γενικού Λυκείου

Θα διδαχθούν τα κείμενα των ενοτήτων και τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

ΚΕΙΜΕΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Κειμ.3 Μετφ Παρατηρήσεις του κειμένου 1Παρατηρήσεις του κειμένου 2

Παρατηρήσεις του κειμένου 3

Κειμ.5 ΜετφΠαρατηρήσεις του κειμένου 4Παρατηρήσεις του κειμένου 5
Κειμ.6ΜετφΠαρατηρήσεις του κειμένου 6
Κειμ.7ΜετφΠαρατηρήσεις του κειμένου 7
Κειμ.11ΜετφΠαρατηρήσεις του κειμένου 8Παρατηρήσεις του κειμένου 9

Παρατηρήσεις του κειμένου 10

Παρατηρήσεις του κειμένου 11

Κειμ.13ΜετφΠαρατηρήσεις του κειμένου 12Παρατηρήσεις του κειμένου 13
Κειμ.14ΜετφΠαρατηρήσεις του κειμένου 14Παρατηρήσεις του κειμένου 15
Κειμ.20ΜετφΠαρατηρήσεις του κειμένου 16Παρατηρήσεις του κειμένου 17

Παρατηρήσεις του κειμένου 18

Επισήμανση: Αφαιρείται η παράγραφος 5 των παρατηρήσεων του κειμένου 18: η κλίση του ουσιαστικού bos (επειδή δεν απαντάται στα κείμενα που περιλαμβάνονται στην ύλη).

Παρατηρήσεις του κειμένου 19

Παρατηρήσεις του κειμένου 20.

Επισήμανση: στην υποθετική – παραβολική πρόταση του κειμένου 20 quasi moriturum να μη γίνει συντακτική προσέγγιση.

Κειμ.21ΜετφΠαρατηρήσεις του κειμένου 21
Κειμ.24ΜετφΠαρατηρήσεις του κειμένου 22Παρατηρήσεις του κειμένου 23

Παρατηρήσεις του κειμένου 24

Κειμ.25ΜετφΠαρατηρήσεις του κειμένου 25
Κειμ.27ΜετφΠαρατηρήσεις του κειμένου 26Παρατηρήσεις του κειμένου 27.

Επισήμανση: Αφαιρείται η παράγραφος 4 των παρατηρήσεων του κειμένου 27 (αναφορική πρόταση σε πλάγιο λόγο)

Κειμ.29ΜετφΠαρατηρήσεις του κειμένου 28Παρατηρήσεις του κειμένου 29
Κειμ.31ΜετφΠαρατηρήσεις του κειμένου 30Παρατηρήσεις του κειμένου 31
Κειμ.34ΜετφΠαρατηρήσεις του κειμένου 32Παρατηρήσεις του κειμένου 33

Παρατηρήσεις του κειμένου 34

Κειμ.36ΜετφΠαρατηρήσεις του κειμένου 35Παρατηρήσεις του κειμένου 36
Κειμ.38ΜετφΠαρατηρήσεις του κειμένου 37Παρατηρήσεις του κειμένου  38

Παρατηρήσεις του κειμένου 45

Κειμ.42Μετφ

 

Παρατηρήσεις του κειμένου 39.Παρατηρήσεις του κειμένου 40:

Επισήμανση: Από τις παρατηρήσεις του κειμένου 40 διδάσκονται μόνο οι εναντιωματικές προτάσεις. Αφαιρούνται οι παραχωρητικές

Παρατηρήσεις του κειμένου 41.

Επισήμανση: Διδάσκονται μόνο οι απλές παραβολικές προτάσεις. Αφαιρούνται οι υποθετικές παραβολικές.

Παρατηρήσεις κειμένου 42

 

Κειμ.43ΜετφΠαρατηρήσεις του κειμένου 43.Επισήμανση: Αφαιρείται η παράγραφος 5: διμελείς ερωτήσεις.
Παρατηρήσεις του κειμένου 44.Επισήμανση: Αφαιρούνται οι παράγραφοι 2 και 3 (άλλοι τρόποι εισαγωγής πλάγιων ερωτήσεων)

Παρατηρήσεις του κειμένου 50:

Επισήμανση: Διδάσκονται μόνο τα αντωνυμικά επίθετα που βρίσκονται στη διδακτέα ύλη των κειμένων.

Σύνολο κειμένων: 19

 

  1. Σχετικά με τις δευτερεύουσες προτάσεις: Στις δευτερεύουσες εξαρτημένες προτάσεις διδάσκεται η θεωρία που περιέχεται στις οικείες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων (εξάρτηση, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση). Επειδή ο πλάγιος λόγος έχει αφαιρεθεί από τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη, δεν διδάσκεται ό,τι σχετίζεται με ασκήσεις μετατροπής από ευθύ σε πλάγιο και το αντίθετο.

2.Τα γραμματικά φαινόμενα διδάσκονται σύμφωνα με τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη. Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές σε ασκήσεις αφορούν μόνο στις λέξεις που απαντούν στα κείμενα που περιέχονται στη διδακτέα – εξεταστέα ύλη και των οποίων διδάσκεται και εξετάζεται η μετάφραση.

  1. Σχετικά με τον προσδιορισμό του σκοπού: Η ύλη αφορά στις πέντε (5) αριθμητικώς αναφερόμενες στο σχολικό βιβλίο περιπτώσεις σκοπού μετά από ρήματα κινήσεως σημαντικά (1. τελική πρόταση, 2. αναφορική-τελική πρόταση, 3. σουπίνο σε –um, 4. causa ή gratia με γενική του γερουνδίου και 5. ad με αιτιατική γερουνδίου), αλλά δεν αφορά την περίπτωση του εμπρόθετου γερουνδίου που συνοδεύεται με αντικείμενο σε αιτιατική, επειδή η γερουνδιακή έλξη είναι εκτός εξεταστέας – διδακτέας ύλης.