Δήλωση μαθημάτων για την ενισχυτική διδασκαλία 2015-16Δήλωση μαθημάτων για την ενισχυτική διδασκαλία 2015-16

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας συγκεντρώνει όλες τις αιτήσεις – δηλώσεις μαθημάτων και υποβάλει ηλεκτρονικά προς τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεντρωτικό αρχείο υπό μορφή excel.  

Επισυνάπτεται η φόρμα – δήλωση μαθημάτων που συμπληρώνουν οι γονείς.

Κατεβάστε την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση: εδώ