Πανελλαδικές Εξετάσεις: Το ΦΕΚ για την πρόσβαση στην Γ/θμια ΕκπαίδευσηΠανελλαδικές Εξετάσεις: Το ΦΕΚ για την πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπαίδευση

Δείτε αναλυτικά:

  • Αίτηση − Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών
  • Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Δικαιούχοι υποβολής Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος υποβολής της Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων υποψηφίων − Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία επιλογής εισαγομένων
  • Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής − προθεσμία εγγραφής εισαγομένων

Συνοδευτικά έγγραφα:

ΦΕΚ

Υπουργική Απόφαση