Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2015-2016, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή

γ) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

δ) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και

ε) στα Μειονοτικά σχολεία.

Συνοδευτικά έγγραφα: