Γυμνάσιο (Β’ Ημ.-Εσπ.):Τροποποίηση των Οδηγιών για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής, 2015-2016 Γυμνάσιο (Β’ Ημ.-Εσπ.):Τροποποίηση των Οδηγιών για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής, 2015-2016

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 50/13-10-2015 του Δ.Σ.) τροποποιείται το με αρ. πρωτ. 144958/Δ2/16-09-2015 έγγραφο ως προς τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής στη Β΄ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016.

Δείτε την απόφαση: εδώ