ΟΓΑ: Καταβολή Συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2015ΟΓΑ: Καταβολή Συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2015

Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015 θα καταβληθεί η σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε 673.725 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α., με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται στο ποσό των 305.706.396 ευρώ.