Γενικό Λύκειο: Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων (2015-16)Γενικό Λύκειο: Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων (2015-16)

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016, μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 53/03-11-2015 του Δ.Σ.).

Δείτε αναλυτικά: εδώ

*Για την αξιολόγηση των μαθημάτων θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα.