Διάθεση εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στα ΔΙΕΚ για το διδακτικό έτος 2015-2016Διάθεση εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στα ΔΙΕΚ για το διδακτικό έτος 2015-2016

Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα και τους πίνακες ονομάτων: εδώ