UNICEF - Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού Fight unfairUNICEF – Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού Fight unfair

Η UNICEF συνηγορεί υπέρ των πλέον ευάλωτων παιδιών του κόσμου

Το κόστος της αδράνειας σε ηθικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο είναι πολύ υψηλό

Δίνοντας μια δίκαιη ευκαιρία σε κάθε παιδί – ιδιαίτερα στα πλέον ευάλωτα – είναι η μεγαλύτερη ελπίδα μας για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της στέρησης και της φτώχειας. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος της «ατζέντας για ίσες ευκαιρίες» της UNICEF.

Σήμερα, την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού και επέτειο της υιοθέτησης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η UNICEF ξεκινά μια νέα, σε βάθος ανάλυση των στοιχείων που παρουσιάζει η έκθεσή της «Για κάθε παιδί μια δίκαιη ευκαιρία: Η υπόσχεση για ισότητα», η οποία βασίζεται στα στοιχεία και την εμπειρία από τις προσπάθειες της οργάνωσης να προσεγγίσει τα πλέον ευάλωτα παιδιά.

Η έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει την έντονη αντίθεση μεταξύ της παγκόσμιας προόδου από τη μια πλευρά και των επειγουσών αναγκών που έχουν οι πλέον ευάλωτοι από την άλλη. Για παράδειγμα:

  • Η μείωση της παιδικής θνησιμότητας από το 2000 επέτρεψε κατ’ εκτίμηση σε 48 εκατομμύρια επιπλέον παιδιά να δουν το 5ο έτος της ηλικίας τους. Ωστόσο, το 2015 κατ’ εκτίμηση 5,9 εκατομμύρια παιδιά θα έχουν πεθάνει πριν κλείσουν τα 5 τους χρόνια.
  • Τα παιδιά κάτω των 5 ετών από τα φτωχότερα νοικοκυριά έχουν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν, σε σχέση με εκείνα από τα πλουσιότερα.
  • Τα παγκόσμια ποσοστά καχεξίας στα παιδιά κάτω των 5 ετών μειώθηκαν κατά 40% μεταξύ 1990 και 2014. Ωστόσο, ένα στα τέσσερα παιδιά κάτω των 5 ετών εξακολουθεί είναι καχεκτικό.

«Δεν πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Ξέρουμε πώς να ανακόψουμε και τελικά να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο.» Δηλώνει ο Εκτελεστικός Διευθυντής της UNICEF Anthony Lake.

Εν όψει των σημαντικών αποφάσεων και του διαλόγου για τις αναπτυξιακές και επενδυτικές προτεραιότητες για την Ατζέντα 2030, δύο επιχειρήματα δείχνουν την επείγουσα ανάγκη για μια παγκόσμια δέσμευση για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ εκείνων που έχουν το περισσότερα και εκείνων που έχουν τα ελάχιστα.

Πρώτον, ο κύκλος της ανισότητας μπορεί να σπάσει.

Ένας ευεργετικός κύκλος ευκαιριών μπορεί να τεθεί σε κίνηση με την υποστήριξη παρεμβάσεων που δίνουν στα μη προνομιούχα παιδιά ένα καλό ξεκίνημα στη ζωή τους.

Δεύτερον, το κόστος της αδράνειας θα γίνει αισθητό σε απώλεια ζωών και χαμένου δυναμικού.

Η αποτυχία να πραγματοποιηθούν βιώσιμες επενδύσεις σε βασικές υπηρεσίες και προστασία για κάθε παιδί θα έχει επιβλαβείς συνέπειες για τις επόμενες γενιές.

Και υπάρχει ο τρόπος:

  • Με τη βελτίωση της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Τα αναλυτικά στοιχεία είναι κρίσιμα.
  • Ενίσχυση των συστημάτων προστασίας. Η διάσωση της ζωής και η προστασία των παιδιών εξαρτάται από την ικανότητα των κρατικών υπηρεσιών να παρέχουν σταθερές, υψηλής ποιότητας, δίκαιες υπηρεσίες.
  • Ενδυνάμωση των κοινοτήτων. Η εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων είναι απαραίτητη για την πρόοδο για τα παιδιά – από την κοινωνική προστασία μέχρι την υγιεινή.
  • Δημιουργία συνεργασιών. Οι συμμαχίες με κυβερνήσεις, δωρητές, και με τον ιδιωτικό τομέα, έχουν βοηθήσει να θεμελιωθούν πολλές πρόσφατες πρόοδοι για τα παιδιά.
  • Εξασφάλιση βιώσιμης χρηματοδότησης.

Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της έκθεσης αυτής η UNICEF ξεκινά την παγκόσμια εκστρατεία #FightUnfair για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών με στόχο να γίνει συνείδηση τι είναι πραγματικά «ανισότητα» όσον αφορά τα παιδιά – ιδιαίτερα για τα πλέον ευάλωτα και αποκλεισμένα. Πρεσβευτές Καλής Θέλησης της UNICEF παγκοσμίου φήμης θα δημοσιεύουν συγκλονιστικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των παιδιών προσκαλώντας το κοινό να συμμετάσχει στην εκστρατεία στη σελίδα unicef.org/fightunfair χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση «Για κάθε παιδί μια δίκαιη ευκαιρία: Η υπόσχεση για ισότητα»

στο www.unicef.org/media/files/Equity_Report.pdf