Α’ Ημερησίων-Εσπερινών ΕΠΑ.Λ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού (2015-16)Α’ Ημερησίων-Εσπερινών ΕΠΑ.Λ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού (2015-16)

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού της Α΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (Πράξη 48/2015 Δ.Σ.).

Κατεβάστε την εγκύκλιο: εδώ