Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το 2015-16Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το 2015-16

Ανακοινώθηκαν σήμερα συμπληρωματικές αποσπάσεις (και ανακλήσεις απόσπασης) εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2015-2016.

Δείτε τους πίνακες ονομάτων: εδώ