ΟΓΑ: Καταβολή Συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2015ΟΓΑ: Καταβολή Συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2015

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 θα καταβληθεί η σύνταξη μηνός Νοεμβρίου 2015 σε 675.201 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α., με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2015 ανέρχεται στο ποσό των 303.670.540 ευρώ