Προδιαγραφές Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2015Προδιαγραφές Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2015

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι συνοπτικές προδιαγραφές βάσει των οποίων θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2015.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο: εδώ