ΥΠΠΕΘ: Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν στο ΕΑΠΥΠΠΕΘ: Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν στο ΕΑΠ

Ανακοίνωση σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

Το υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση του Ε.Α.Π. για να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος επίλυσης του θέματος που έχει προκύψει με  το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα τους 177 υπαλλήλους με συμβάσεις έργου χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ 2007-2013.  

Η ίδια η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Σία Αναγνωστοπούλου, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα του ιδρύματος ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση επίλυση του προβλήματος αυτού, σε βιώσιμη και λειτουργική βάση, προς όφελος των φοιτητών και των υπαλλήλων του ΕΑΠ.

Όσοι ενδιαφέρονται για το θέμα θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με το υπουργείο και την υπουργό, ώστε να ενημερωθούν σχετικά και να μην κατασκευάζονται φήμες που οδηγούν στην τρομοκράτηση των εργαζομένων οι οποίοι αγωνιούν για το εργασιακό τους μέλλον.​