Από το 1980, η 16η Οκτωβρίου έχει αναγνωριστεί επισήμως από τον ΟΗΕ, ως Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής.

Στόχος της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με ζητήματα όπως ο περιορισμός της πείνας και η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής τροφίμων από τις αναπτυγμένες χώρες, με παράλληλη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και μετάδοσης της τεχνογνωσίας στους στις αναπτυσσόμενες χώρες.