Λύκειο: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής για το 2015-16Λύκειο: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής για το 2015-16

  • Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και των Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016

Δείτε την απόφαση: εδώ

  • Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των A΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016

Δείτε την απόφαση: εδώ