Οδηγίες-Διδακτέα ύλη για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Β’ Ημ. ΓΕΛ και Γ’ Εσπ. ΓΕΛ για το 2015-16Οδηγίες-Διδακτέα ύλη για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Β’ Ημ. ΓΕΛ και Γ’ Εσπ. ΓΕΛ για το 2015-16

Οδηγίες και Διδακτέα ύλη για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Β’ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Γ’ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016.

Κατεβάστε την απόφαση: εδώ