Οδηγίες-Διδακτέα ύλη για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Α’ Ημ. ΓΕΛ και των Α’ και Β’ Εσπ. ΓΕΛ για το 2015-16 Οδηγίες-Διδακτέα ύλη για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Α’ Ημ. ΓΕΛ και των Α’ και Β’ Εσπ. ΓΕΛ για το 2015-16

Οδηγίες και Διδακτέα ύλη για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Α’ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α’ και Β’ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016.

Κατεβάστε την απόφαση: εδώ