ΟΓΑ: Καταβολή Συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2015ΟΓΑ: Καταβολή Συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2015

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015 θα καταβληθεί η σύνταξη μηνός Οκτωβρίου 2015 σε 676.385 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2015 ανέρχεται στο ποσό των 302.652.833 ευρώ.