Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γ’  ΓΕΛ και της Δ’  Εσπερινών για το 2015-2016Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γ’ ΓΕΛ και της Δ’ Εσπερινών για το 2015-2016

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016, μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 42/2015 του Δ.Σ.).

Συνοδευτικά έγγραφα: Απόφαση