Ενημερώθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ενημερώθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ενημερώθηκαν σήμερα 28/9 οι Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης και οι Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας.

Δείτε τους πίνακες στο: e-aitisi.sch.gr