15 εκατομμύρια ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών15 εκατομμύρια ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών

Συνολικό ποσό 15.000.000,00€ κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2014-2015.

Το ποσό προέρχεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ/κής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

Δείτε πώς κατανέμονται τα ποσά: Πίνακας