Διημερίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στην Αθήνα, 2-3 Οκτωβρίου 2015Διημερίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα, 2-3 Οκτωβρίου 2015

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει διημερίδα με τίτλο «Ψηφιακά μέσα και διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών & νέοι ψηφιακοί πόροι του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας».

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 2-3 Οκτωβρίου 2015Divani Palace Acropolis.

Η διημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η συγκεκριμένη Πράξη αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου προδιαγραφών για τις ψηφιακές παρεμβάσεις στα γλωσσικά μαθήματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (νέα ελληνική γλώσσα & λογοτεχνία για την πρωτοβάθμια, αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα & λογοτεχνία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Επιδιώκει, επίσης, τη διατύπωση συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη δημιουργία και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία πλαισιώνεται από ψηφιακούς πόρους, που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σεναρίων.

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας:

α) θα γίνει παρουσίαση της παραπάνω Πράξης και των αποτελεσμάτων της,

β) θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια από ερευνητές που συμμετείχαν στις δράσεις του προγράμματος, με έμφαση σε καλές πρακτικές για τη διδασκαλία με ψηφιακά μέσα (για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και  γ) θα παρουσιαστούν οι νέοι ψηφιακοί πόροι του ΚΕΓ:

www.greek-language.gr/digitalResources

ΨΗΦΙΔΕΣ για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση.

proteas.greek-language.gr

Πρωτέας. Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).

www.e-istories.gr

Εξερευνώ τις ιστορίες: παιχνίδια φιλαναγνωσίας για παιδιά του δημοτικού

Πληροφορίες, πρόσκληση και πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση (http://www.greek-language.gr) και στο τηλέφωνο 2313-331500. Είσοδος ελεύθερη· οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν επί τόπου κατά την πρώτη ημέρα της διημερίδας.