Κατά το σχολικό έτος 2015-2016, στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις των Εσπερινών Γυμνασίων, θα εφαρμοστεί το ωρολόγιο πρόγραμμα που προβλέπεται από την Υ.Α. 115475/Γ2/21-8-2013 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2121/τεύχος Β΄/28-8-2013.

Συνοδευτικά έγγραφα: Πρόγραμμα μαθημάτων

Δημήτρης Σπαθάρας*
Σχολικός Σύμβουλος

© schooltime.gr