Δήλωση UNICEF για την κατάσταση των παιδιών-προσφύγων και μεταναστών στην ΟυγγαρίαΔήλωση UNICEF για την κατάσταση των παιδιών-προσφύγων και μεταναστών στην Ουγγαρία

Νέα Υόρκη, 17 Σεπτεμβρίου, 2015 – Η UNICEF είναι σε επαφή με της Μόνιμη Αντιπροσωπεία της κυβέρνησης της Ουγγαρίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη για να συζητήσουν πώς τα παιδιά-προσφύγων και μεταναστών μπορούν να προστατεύονται επαρκώς σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας έναντι της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η Σύμβαση απαιτεί από τις κυβερνήσεις να λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία όλων των παιδιών και να παρέχουν την ειδική υποστήριξη που απαιτείται για τα παιδιά που είναι πρόσφυγες ή που αιτούνται άσυλο.

Η UNICEF έχει επίσης προσφέρει βοήθεια στην κυβέρνηση της Ουγγαρίας για να ενισχυθεί η προστασία των παιδιών-προσφύγων και μεταναστών, μετά τις βίαιες συγκρούσεις της Τετάρτης στα σύνορα Ουγγαρίας-Σερβίας και υπό το φως αναφορών ότι η νέα νομοθεσία που θεσπίστηκε στην Ουγγαρία θα μπορούσε να οδηγήσει σε παιδιά που φθάνουν στη χώρα να τίθεται υπό κράτηση, να διώκονται και να χωρίζονται από τους γονείς τους.

Τέτοια βοήθεια από τη UNICEF θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

  • Βοήθεια με ψυχολογική υποστήριξη για τα παιδιά, μέσα από κινητές ομάδες και χώρους φιλικούς προς τα παιδιά σε κέντρα υποδοχής και σε άλλες περιοχές όπου συγκεντρώνονται οι οικογένειες.
  • Υποστήριξη για την αναγνώριση των ασυνόδευτων και χωρισμένων παιδιών και εντοπισμό των οικογενειών.
  • Τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση για την ενίσχυση συστημάτων που μπορούν να καθορίσουν το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών που διέρχονται μέσα από τη χώρα.

Η UNICEF καλεί την κυβέρνηση της Ουγγαρίας να θέτει πάντα πρώτο το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών-προσφύγων και μεταναστών σε όλες τις αποφάσεις που τα αφορούν. Τα παιδιά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες επειδή είναι πρόσφυγες ή μετανάστες, ούτε θα πρέπει να χωρίζονται από τις οικογένειές τους. Τα παιδιά αυτά έχουν ήδη βιώσει τεράστια ταλαιπωρία στα ταξίδια τους και τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και να τους παρέχεται όλη η απαραίτητη φροντίδα, προστασία και συμπόνια.

Κανείς δεν θα πρέπει να θέτει τα παιδιά σε κίνδυνο. Οι σκηνές που παρακολουθήσαμε την Τετάρτη, με παιδιά στο επίκεντρο της βίας και των ταραχών, δεν πρέπει ποτέ να επαναληφθούν.

Η UNICEF καλεί επίσης όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινηθούν γρήγορα για να παρέχουν σε όλα τα παιδιά-πρόσφυγες και μετανάστες την προστασία και φροντίδα την οποία δικαιούνται. Καμία χώρα δεν μπορεί να επωμιστεί την ευθύνη αυτή μόνη της.