Χρήσιµες πληροφορίες για τις εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου 2015Χρήσιµες πληροφορίες για τις εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου 2015

– Γιατί οι εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου γίνονται µε λίστα;

Σύµφωνα µε τον εκλογικό νόµο, σε περίπτωση που διεξαχθούν δεύτερες εκλογές εντός 18 µηνών, αυτές διεξάγονται µε λίστα και όχι µε σταυρό

-Πότε ανοίγουν οι κάλπες;

από 7.00 το πρωί έως 19.00 το απόγευµα

-Πώς θα µάθω που ψηφίζω;

Οι εκλογείς µπορούν να µάθουν που ψηφίζουν:

● Μέσω του διαδικτύου στο www.ypes.gr (Μάθε που ψηφίζεις)

● Καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου 2131361500

Συγκεκριµένα: Για την διευκόλυνση των εκλογέων στο Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργεί υπηρεσία ενηµέρωσης όπου οι πολίτες µπορούν να επικοινωνούν µε τον τηλεφωνικό αριθµό 2131361500 : Τρίτη – Πέµπτη 09:00 έως 18:00 Παρασκευή 09:00 έως 19:00 Σάββατο 09:00 έως 21:00 Κυριακή 07:00 έως 19:00 για να πληροφορηθούν το εκλογικό τµήµα και το σχολικό συγκρότηµα στο οποίο ψηφίζουν. Επίσης, οι εκλογείς µπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr στην ενότητα «Μάθε που ψηφίζεις», όπου πληκτρολογώντας τα στοιχεία τους εµφανίζεται το εκλογικό τµήµα που ψηφίζουν.

– Πώς ψηφίζουµε στις εκλογές µε λίστα;

Οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν µόνο το ψηφοδέλτιο µε το κόµµα που επιθυµούν, χωρίς να βάλουν σταυρούς προτίµησης στους υποψήφιους βουλευτές. Οι υποψήφιοι εκλέγονται κατά την σειρά που αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του κόµµατος (ΛΙΣΤΑ). Εντούτοις, ψηφοδέλτια µε σταυρό προτίµησης δεν προσµετρούνται ως άκυρα

– Τι χρειάζεται να έχω µαζί µου για να ψηφίσω;

Οι εκλογείς πρέπει να φέρουν µαζί τους την αστυνοµική ταυτότητα ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατοµικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταµείων. Η «κοµµένη» ταυτότητα είναι αποδεκτή. Στην περίπτωση που κάποιος εκλογέας έχει χάσει την ταυτότητά του, οι δήµοι της χώρας και τα γραφεία ταυτοτήτων των αστυνοµικών αρχών θα λειτουργήσουν τόσο την παραµονή των εκλογών όσο και την ηµέρα της ψηφοφορίας προκειµένου να εκδοθεί η νέα ταυτότητα.

– Πώς εκλέγονται οι νέοι βουλευτές; Οι βουλευτές θα εκλεγούν µε βάση την λίστα που καταρτίζει ο αρχηγός του κάθε κόµµατος. Οι υποψήφιοι εκλέγονται ανά σειρά στη λίστα του ψηφοδελτίου (όπως γίνεται ανάλογα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας). Ανάλογα µε το ποσοστό που θα λάβει το κάθε κόµµα ορίζονται και οι βουλευτικές έδρες.

– Είµαι ετεροδηµότης, πού ψηφίζω;

Οι ετεροδηµότες ψηφίζουν στον τόπο διαµονής τους, τους συνδυασµούς της βασικής τους εκλογικής περιφέρειας, εφόσον είχαν υποβάλλει σχετική αίτηση µέχρι 30/06/2015. Στο βασικό εκλογικό κατάλογο υπάρχει η ένδειξη Ε και απαγορεύεται να ψηφίσουν στο δήµο της βασικής τους εγγραφής.

– Αλλάζουν οι εκλογικοί κατάλογοι;

Οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν µε βάση τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, της Γ΄ αναθεώρησης (Μαΐου – Ιουνίου) η οποία περιλαµβάνει όλες τις µεταβολές (µεταδηµοτεύσεις, ετεροδηµότες κ.λπ.) που συντελέστηκαν µέχρι και την 30η Ιουνίου 2015.

-Πόσες ηµέρες άδειας δικαιούµαι;

Για τους εργαζόµενους που εφαρµόζεται η πενθήµερη εργασία:

– 1 εργάσιµη ηµέρα: Για απόσταση από 200 – 400 χιλιόµετρα

– 2 εργάσιµες ηµέρες: από 401 χιλιόµετρα και πάνω

Για τους εργαζόµενους που δεν εφαρµόζεται η πενθήµερη εργασία:

– 1 εργάσιµη ηµέρα : Για απόσταση από 100 – 200 χιλιόµετρα

– 2 εργάσιµες ηµέρες : από 201 – 400 χιλιόµετρα

– 3 εργάσιµες ηµέρες: από 401χιλιόµετρα και πάνω

– Όσοι µετακινηθούν σε νησιά για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθµός των ηµερών που θα λάβουν εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα µε την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες µετακίνησης χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις 3 εργάσιµες ηµέρες

-Ποιοι έχουν δικαίωµα ψήφου;

∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που:

– Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 1997).

– Είναι εγγεγραµµένοι σε εκλογικό κατάλογο δήµου της χώρας.

∆εν έχουν στερηθεί το δικαίωµα του εκλέγειν.

-Η ψήφος είναι υποχρεωτική;

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος στις γενικές βουλευτικές εκλογές , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συντάγµατος και της εκλογικής νοµοθεσίας είναι υποχρεωτική.

Από την ανωτέρω υποχρέωση, εξαιρούνται, οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων :

– Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδοµηκοστό έτος της ηλικίας τους.

– Όσοι θα βρίσκονται κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.

– Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδηµοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τµήµατος ετεροδηµοτών, λόγω µη συµπληρώσεως, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθµού των σαράντα ( 40), τουλάχιστον, ετεροδηµοτών εκλογέων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.

*Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσψτερικών