Πληρώνονται δεδουλευμένα δύο μηνών (Απρίλιος, Μάιος 2015) στις σχολικές καθαρίστριεςΠληρώνονται δεδουλευμένα δύο μηνών στις σχολικές καθαρίστριες

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η πληρωμή από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ των δεδουλευμένων δύο μηνών (Απρίλιος, Μάιος 2015) για τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων.

Επί πλέον, μετά την λήψη της άδειας από το ΣΤΕ, εγκρίθηκε η επιχορήγηση από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου και υπεγράφησαν οι απαιτούμενες Κ.Υ.Α.

α) για την πρόσληψη καθαριστριών ή συνεργείων καθαρισμού από τις σχολικές επιτροπές των Δήμων της χώρας

β) για τον ορισμό του μεγίστου απαιτουμένου αριθμού ανθρωποωρών απασχόλησης για το έργο των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 2015-2016.