Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής προεγγραφής σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙΠαρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής προεγγραφής σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Παρατείνεται ως τα μεσάνυχτα της 24ης Σεπτεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής προεγγραφής σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙπου έληγε κανονικά στις 17 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. 

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική προεγγραφή των επιτυχόντων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Επίσης, παρατείνεται ως 28 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα ή απόδειξη ταχυμεταφοράς) το διάστημα, κατά το οποίο οι επιτυχόντες πρέπει να αποστείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους.