Απορρίφθηκε η αίτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατά της Υ.Α. 132812/25.08.2015 από το ΣΤΕΑπορρίφθηκε η αίτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατά της Υ.Α. 132812/25.08.2015 από το ΣΤΕ

Με την υπ’ αριθ. 242/2015 της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ απορρίφθηκε η αίτηση 250 περίπου αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατά της Υ.Α. 132812/25.08.2015 (προκήρυξη για την πρόσληψη αναπληρωτών).

Η διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών συνεχίζεται κανονικά.