Γυμνάσιο (Ημ.-Εσπ.): Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων για το 2015-2016Γυμνάσιο (Ημ.-Εσπ.): Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων για το 2015-2016

Οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016, μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 37/07-07-2015 του Δ.Σ.).

Συνοδευτικά έγγραφα: Οδηγίες