Μετεγγραφές επιτυχόντων του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 στις  Σχολές Αρχιτεκτονικής    Μετεγγραφές επιτυχόντων του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 στις Σχολές Αρχιτεκτονικής

Κυρώθηκε ο πίνακας μορίων μετεγγραφής, των επιτυχόντων του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 στις Σχολές Αρχιτεκτονικής, οι οποίοι αιτήθηκαν μετεγγραφής σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄76), με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι δικαιούχοι δεσμεύτηκαν με την αίτησή τους για χορήγηση μετεγγραφής σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, να προσκομίσουν προκειμένου να  ελεγχθούν από τη Σχολή/Τμήμα υποδοχής.

O αριθμός των μετεγγραφόμενων  ισούται με το 15% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων κατά  το έτος 2014-2015 στις κατωτέρω Σχολές/Τμήματα. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη μοριοδότηση  πραγματοποιείται μετεγγραφή όλων των ισοψηφησάντων.

Συνοδευτικά έγγραφα: Απόφαση-πίνακας