Πλήρη πρόσβαση στις αναλυτικές κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αποκτά το ΥΠΟΙΚΠλήρη πρόσβαση στις αναλυτικές κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αποκτά το ΥΠΟΙΚ

Του Γιώργου Σκάθαρου

Πλήρη και άμεση πρόσβαση στις αναλυτικές κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, κάθε φυσικού και νομικού προσώπου, καθώς και στο σύνολο των συναλλαγών που επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο των λογαριασμών αυτών, θα έχουν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, η Οικονομική Αστυνομία, ο Οικονομικός Εισαγγελέας, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς και η Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Η σχετική απόφαση, που αφορά την επέκταση και τροποποίηση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (όπως θεσπίστηκε με το Ν.4170/2013 και συμπληρώθηκε με το Ν.4211/2013), φέρει τη υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη και δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 (ΦΕΚ Β΄ 1957/11.9.2015).

Σύμφωνα με το σκεπτικό των αρμοδίων, η υπογραφή αυτής της Υπουργικής Απόφασης θα λειτουργήσει καταλυτικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, μειώνοντας τόσο τον χρόνο διενέργειας των ελέγχων όσο και το διοικητικό κόστος αυτών. Η ολοκλήρωση  του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που έχει προταχθεί ως εθνικός στόχος από την Ελληνική Πολιτεία.