ΥΠΟΠΑΙΘ: Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2015-16ΥΠΟΠΑΙΘ: Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2015-16

Εγκύκλιος: Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2015-2016

Περιεχόμενα

1. Σκοπός και περιεχόμενο

2. Λειτουργία

3. Φοίτηση νηπίων

4. Οργάνωση Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

5. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

6. Εκπαιδευτικό προσωπικό

7. Συνεργασία Νηπιαγωγών

8. Γεύμα -Ξεκούραση

9. Συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες

10. Θέματα υποδομών

Συνοδευτικά έγγραφα: Εγκύκλιος