ΥΠΟΠΑΙΘ: Εφαρμογή ηλεκτρονικής προεγγραφής σε ΑΕΙ-ΤΕΙΥΠΟΠΑΙΘ: Εφαρμογή ηλεκτρονικής προεγγραφής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Φέτος πρώτη φορά, για τις εγγραφές των επιτυχόντων τίθεται σε λειτουργία το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής προεγγραφής και της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών εγγραφής, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στα τμήματα επιτυχίας,

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή: εδώ

Δείτε περισσότερα: εδώ